OBS:
Nästa loppis 2021
24 juli
Mogendanser 2021

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22
OBS:
Infarten till parken nere vid järnvägen får inte användas!
Grinden är ur funktion och under lagning. Risk för skador!Fika finns. Stolar finns.
Kontant, swish eller kort.