Mogendanser  2017

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22

8 jan  Holidays

22 januari  Claes Lövgrens

5 februari  Junix

19 februari  Fernandoz

5 mars  Thor Görans

19 mars  Jontez

2 april  Micke Ahlgrens

16 april  Bob Stevens

30 april  Chiquita

14 maj  Sounders

1 oktober 
Sounders

15 oktober 
Matz Rogers

29 oktober 
Chiquita

12 november 
Claes Lövgrens

26 november 
Micke Ahlgrens

10 december 
Fernandoz

17 december
Jontez