Protokoll
Herrljunga Folkpark 2016-05-17

Medverkande: Ordf: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg,Tobias Willander, Monica Jacobsen, Mats Elofsson, Anders Stålberg, Jan Olsson, Birgitta Danielsson.


§1. Mötet öppnas: Ordf  Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Dagordningens godkännande:

§3. Val av justerare:  
    Birgitta Danielsson
     
§4. Nya andelsägare:
    Madelene Engblom            Johanna Renko
    Kent Friberg                Sture Branmark
    Sören Carlsson            Arne Bertilsson
    Peter Danielsson            Anders Lundell
    Anne-Catrine Cammersand        Leif Cammersand
    Niklas Arvidsson            Karl-Henrik Borhammar
    Karl-Erik Hultberg            Arne Carlsson   
    Ulla-Britt Sundberg            Arne Anderssson
    Mats Elofsson

    Godkännes av styrelsen.

§5.Ekonomi:
    Konto. Ca 124 000 kr.
    Ansökan om amorteringsbefrielse 2 år för att bekosta renovering av taket i gamla caféet.
    Godkännande ej klart från Herrljunga Kommun.
    Ansökan om bidrag till renovering från folkets hus och parker, ej klart.
    Herrljungatorget önskar sälja annonsering till en kostnad av 3000 kr för ett halvår. Godkänns     ej av styrelsen.
    Styrelsen godkänner inköp av skurmaskin till en kostnad på ca 21 000 kr till parken.
   
§6.Nya Arrangemang:
    Mumindalen         6 November 2016

§7.Övriga frågor:   
    Avtackning av Hjert karlsson 13 Juni.
    Gun-Britt och Kjell åker.

§8:Nästa möte:
    14 Juni 2016
   
§9. Mötet avslutades:


Sekreterare: Tobias Willander
Ordförande: Kjell Olofsson
Justerare:     Birgitta Danielsson