Protokoll
Herrljunga Folkpark 2015-09-22
Medverkande: Ordf: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg,Lars-Erik Fritiof, Tobias Willander,
Birgitta Danielsson, Majken Strand, Eddy Persson, Jan Olsson, Ulrika Johansson, Monica
Jacobsen, Dan Strand.
§1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Dagordningens godkännande:
§3. Val av justerare:
Eddy Persson
§4. Ekonomi:
Bankkonto 55 000 kr
Pubafton med Travellin Band gick plus minus noll.
§5.skrivelser och Rapporter:
Lieslåtter har utförts på parkeringen.
Röjning av en del förråd har utförts.
Äldre kassaapparat föreslås värderas och eventuellt säljas för att förbättra parkens likviditet.
Kommunen tar inget beslut angående parkeringen på grusplan utan funderar på att anlägga
en konstgräsplan vilket i sådana fall skulle skapa minskade parkeringsmöjligheter och
förlust av vissa arrangemang.
§6. Nya andelsägare:
Arne Carlsson Ulla-Britt Sundberg
Karl-Henrik Borleman Andreas Lundell
Karl-Erik Hultberg Niklas Arvidsson
Leif Cammersand Anne-Cathrine Cammersand
Peter Danielsson
Godkännes av styrelsen som nya andelsägare
§7.Övriga frågor:
Diskussion om omställning i Alingsås om problemet med både minskat antal knallar och
besökare under loppis på sommaren.
§8. Nästa möte:
06/10-15
§9. Mötet avslutades:
Sekreterare: Tobias Willander
Ordförande: Kjell Olofsson
Justerare: Eddy Persson