PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-02-20
Konstituerande möte

Medverkande: Ord: Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Eddy Persson
Tjg. suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   
Suppl: Britt-Marie Emilsson, Monica Jacobsen, Tobias Willander
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande:
Övrig punkter: Val av AU och Ansvarsområden hänsköts till nästa möte

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic

§ 4. Konstituering av styrelsen:
a)    Vice ordförande    valdes Jan Olsson
b)    Kassör                 valdes Maud Olsson
c)    Sekreterare          valdes Lillemor Fritioff
d)    Droginformatör     valdes
§ 5. Val av arbetsutskott

§ 6. Ansvarsområden:
a)    Fastighet inkl. städ utvändigt
b)    Fastighet inkl. städ invändigt.
c)    Scen/loger/disco
d)    Toaletter
e)    Arrangemang. dans /disco Bokning + annonsering och informera hemsidesansvarig
f)    Teater/barnföreställningar. Bokning
g)    Servering
h)    Loppmarknad uppsättning bord
i)    Loppmarknad bordsbeställning + annonsering
j)    Entré
k)    Korvkiosk
l)    Garderob, Tombola, Chokladhjul
m)    Skjutbana.
n)    Hemsida
§ 7. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-03-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson fr. § 7,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson t.o.m. §6 
Suppl:  Britt-Marie Emilsson, Monica Jacobsen fr. §7,  Anna-Lena Modig
Övriga: 
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet
§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Pauli Asunmaa

§ 4. Genomgång av förra protokollet: 2012-02-14 inget att anmärka
2012-02-20 konstituerande: Endast val av v. ordf., kassör och sekreterare. Övrigt på dagordningen hänsköts till detta möte. Inget att anmärka i protokollet.
      Konstituering av styrelsen:
e)    Vice ordförande    valdes Jan Olsson   (2012-02-20)
f)    Kassör                 valdes Maud Olsson (2012-02-20)
g)    Sekreterare          valdes Lillemor Fritioff (2012-02-20)
h)    Droginformatör     valdes Gun-Britt Flogberg
     Val av arbetsutskott: glömdes bort och tas upp på nästa möte

     Ansvarsområden:
o)    Fastighet inkl. städ utvändigt: Lars-Erik
p)    Fastighet inkl. städ invändigt: Anna-Greta
q)    Scen/loger/disco: Monica
r)    Toaletter: Mevlida/Britt-Marie
s)    Arrangemang. dans /disco Bokning + annonsering och informera hemsidesansvarig: AU
t)    Teater/barnföreställningar. Bokning: Gun-Britt
u)    Servering: Anna-Greta/Britt-Marie/Mevlida
v)    Loppmarknad uppsättning bord: Eddy/Anna-Lena
w)    Loppmarknad bordsbeställning + annonsering: Kjell/Britt-Marie
x)    Entré: Lillemor
y)    Korvkiosk: Mevlida/Britt-Marie
z)    Garderob: Anna-Lena
å)     Chokladhjul: Lars-Göran
ä)     Skjutbana.: Lars-Erik
ö)     Hemsida: Kaj


§ 5. Ekonomi: Inget att rapportera. Inga siffror mer än att det var 499 besökande på lördagen och 201 på söndagen på loppisen. En ovanligt bra februariloppis.

§ 7. Rapporter: Kjell. Anna-Greta och Lillemor rapporterade från medlemsträff FHP i Göteborg den 24-25e feb. Där diskuterades ett större samarbete mellan de olika parkerna. De parker som var representerade var: Munkedal, Närefors, Skara, Mariestad, Tidaholm, Dalsjöfors, Lidköping, Falköping och Herrljunga. Gert Karlsson och Mats Dahlberg ledde träffen. Myndighetskrav som momsplikt, brandlarm m.m. diskuterades. Vikt lades vid information till hyresgäster vid uthyrning.
Eddy, Tobias, Mevlida, Monica och Lillemor var på matmässan i Göteborg. Nya hamburgare från Anguskött beställt.
Gösta Johansson har lämnat tillbaka nycklarna och meddelat att han inte vill sitta kvar i styrelsen. 
§ 8. Kommande arrangemang:
Loppisdagar                       Styrelsemöten
April    21    -        månd  9 april    12.00               
Maj    26    -        tisd  22 maj    18.00
Juni    16    -        tisd  12 juni    18.00
Juli    21    -        tisd  17 juli    18.00     
Aug    18    -        tisd  14 aug    18.00 
Sept    15    -        tisd  11 sept    18.00
Okt    20    21        tisd  16 okt    18.00
Nov    17    18        tisd  13 nov    18.00
23-24/3 Försäljning av barnkläder
6/4       Uthyrt privat Gani Hiseni
30/4        Valborg:  Donnez  + disco       22-02
11/5        Axet
12/5        Uthyrt privat Linus Johansson
17-20/5   Uthyrt till Husbilar
26/5        Uthyrt  B-I Bertilsson klassfest
2/6          Scotts (Alf)
14/6        Horsbyskolan avslutning
30/6        Uthyrt  firmafest Strömberg
6-7/7       Sommarfestival Rockband Gilbertsson/Korpås
4/8          Rocka Billy (Alf)
17-18/8   Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8        Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9          Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9          PRO jubileum
1-2/12     Försäljning Flydén
§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppis
§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Gemensam arbetsdag Annandag Påsk 9/4
§ 11. Nya andelsägare: Tobias Willander, Pia Ohlin-Persson, Göran Andersson, Malin Isaksson, Annika Gustavsson, Monica Isaksson, Stefan Isaksson, Linda Jonasson (2st).
§12. Övrigt. Den som tecknar elavtal med Herrljunga Elektriska kan skänka 100:- till valfri förening som HE sponsrar med.
Bengt skall avtackas med ett presentkort på 300:-. Dalsjöforsparken gratuleras på 100-års jubiléet med en blomma.
Lars-Erik har fällt den stora granen vis sexkantskiosken. Detta innebär att ljusslingan måste hängas upp och fästas på annat sätt.
PRO sätter upp ett tält som är stabilare och förankras bättre vid boulebanorna.
Brev från G4S går fortfarande till Björns adress och måste ändras.
Stroppar måste köpas in till tältet

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-04-09

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson,  Anders Stålberg
Tjg suppl. : Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff, Tobias Willander

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes med ändringen att Eddy inträdde som ordinarie från §7 och Monica ankom §7

§ 5. Ekonomi: Det fattas fortfarande några underlag för bokföringen för 2011 ang. annonskostnader.
Loppisen i mars var bra med 608 besökare på lördagen och 268 på söndagen.

§ 6. Skrivelser: Inga inkomna

§ 7. Rapporter: HPL-bygg har lovat stabilisering av discogolvet under stora scenen innan Valborg. Kjell har ansökt om driftbidrag från kommunen och evenemangstillstånd hos polisen. Kjell har även varit i kontakt med Christina Sjökvist Persson på tekniska förvaltningen angående handikapp-parkeringen och ett förslag till att anlägga en hundrastgård till höger om entrén. Han har lämnat en ritning på förslaget som togs emot positivt gällande parkeringen men mera tveksamt angående hundrastgården. Kjell åker till FHPs årsstämma i Ulricehamn den 13 april men deltar inte i firandet av Dalsjöfors 100-års jubileum. Kjell har tagit kontakt med representanter för Boverket som lovat göra ett studiebesök innan beslut fattas om eventuellt bidrag för utbyggnaden. En diskussion fördes angående alternativa uppvärmningskällor, ventilation och hur den utbyggda ytan skall disponeras angående klubbrum och kökets placering. Pauli meddelar att han åker till Finland den 24/4 för en längre vistelse. Anna-Greta meddelar att choklad till chokladhjulet är inköpt.

§ 8. Kommande arrangemang:
Loppisdagar                       Styrelsemöten
Maj    26    -        tisd  22 maj    18.00
Juni    16    -        tisd  12 juni    18.00
Juli    21    -        tisd  17 juli    18.00     
Aug    18    -        tisd  14 aug    18.00 
Sept    15    -        tisd  11 sept    18.00
Okt    20    21        tisd  16 okt    18.00
Nov    17    18        tisd  13 nov    18.00

30/4        Valborg:  Donnez  + disco       22-02
11/5        Axet
12/5        Uthyrt privat Linus Johansson
17-20/5   Uthyrt till Husbilar
26/5        Uthyrt  B-I Bertilsson klassfest
2/6          Scotts (Alf)
14/6        Horsbyskolan avslutning
30/6        Uthyrt  firmafest Strömberg
6-7/7       Sommarfestival Rockband Gilbertsson/Korpås
4/8          Rocka Billy (Alf) Band: ”Eddy Medusa lever”
17-18/8   Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8        Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9          Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9          PRO jubileum
1-2/12     Försäljning kläder Flydén

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis 21/4. Pauli kontaktar Göran och Ingvar. Kommer ej: Gun-Britt, Gunilla, Lillemor

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Efter mötet fortsätter alla, samt några utom styrelsen, med diverse arbeten i parken. Pauli ordnar med ny upphängning till belysningen vid sexkantskiosken. 9 bord behöver repareras. På torsdag 12/4 från 09.00 är en ny arbetsdag utlyst.

§ 11. Nya andelsägare: Inga

§12. Övrigt. Inget

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-05-22

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson,
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Lars-Erik Fritioff,   Monica Jacobsen  fr. § 5
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Anna-Greta Gilbertsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Kjell redogjorde för intäkterna på april-loppisen och valborg. Dessa båda arrangemang gav ett behövligt tillskott i kassan.

§ 6. Skrivelser: Förfrågan om annonsering i AT ”Hej Sommar” (1500:- ) och Kullings rallytidning (950:- ). Mötet beslutade annonsera i Kullings rallytidning.

§ 7. Rapporter: Kjell har varit på FHPs årsmöte och möte med Folkparkerna i väst. Det senare handlade mest om folkparksdansen i Mariestad.
Parken har varit uthyrd till 30-års kalas och PR-husbilar. Båda var mycket nöjda med faciliteterna men hade ännu mera uppskattat toaletter och kök i lokalen samt en större parkering. Kjell har varit i kontakt med Lena Videmark på Boverket angående bidrag för utbyggnad. Besked kommer 24/5 och finns att hämta på Boverkets hemsida. Kjell har gjort några justeringar i den ursprungliga ritningen. Om parken får bidraget kontaktas även Ragnar Udin på Sparbankens stiftelse och Bengt-Åke Hellstadius som byggledare.

§ 8. Kommande arrangemang:

Arrangemang och möten under 2012
2/6        Scotts (Alf)
14/6      Horsbyskolan avslutning
16/6       Loppis
30/6       Uthyrt  firmafest Strömberg
5/7         Uthyrt  firma Styrud
6-7/7      Sport o rockfestival Gilbertsson/Korpås m.fl.
21/7       Loppis
27-28/7   Kullingstrofén
4/8         Rocka Billy (Alf)
18/8        Loppis
17-18/8   Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8        Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9           Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9          PRO jubileum
15/9         Loppis
29/9         Prel IronMan Ross Taylor
3/10         Barnteater Rasmus på luffen
12-13/10 Barnkläder
20-21/10  Loppis
27/10       Axet
7/11         Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11  Loppis


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis: Ordinarie
Scotts: Alf sköter entrén. Lillemor skickar SMS
Öppnar: ?
Stänger: ?

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Nya andelsägare: Inga§12. Övrigt.
Ross Taylor från Iron Man har kontaktat parken för ev. passning av staketet och ett arrangemang under hösten. Den stora belastningen på medhjälpare under valborg resulterade i några synpunkter som diskuterades. Kjell kontaktar en av de extra medhjälparna för en förklaring.
Anna-Lena Modig, avsäger sig uppdraget i styrelsen och ansvarig för uppsättning av bord och garderob, p.g.a. att hon flyttar. En jacka som glömdes kvar i garderoben har stulits från parken. Vid samma tillfälle har någon varit inne i ”Boulekiosken” och stulit ett kassaskrin. Kommunen gör livsmedelstillsyn torsd. 24/5.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-06-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   Monica Jacobsen fr. § 7

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Jan Olsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes utan anmärkningar

§ 5. Ekonomi: Inga större utgifter mer än löpande har förekommit varför kassan är stabil.


§ 6. Skrivelser: Inbjudan till Utbudsdag i Vänersborg den 8e september.


§ 7. Rapporter: Livsmedelskontroll har utförts utan anmärkning förutom att bänkskivan i köket bör bytas om inte en utbyggnad blir av under året.
Altorpskolan har haft friluftsdag och Kjell fakturerar luftgevärsskyttet.
Kjell meddelar att Boverket inte stängt dörren för året angående bidrag för utbyggnad. Vi kanske har möjlighet att få bidrag till hösten då pengar från Boverket som inte betalts ut samlas i en pott.
Anders har fixat lagning av behållaren till kaffebryggaren som frös sönder under vintern.
Ett nytt våffeljärn inköpt men tyvärr inte lika effektivt som det gamla. Sparas som reserv. Även ett nytt våffeljärn som gör stora våfflor inköpt.
Blommor är skänkta av ABF och kommer att planteras på sidan som vetter mot fotbollsplanen.
Stora fina pelargonior är även skänkta av Gunnar Molin.


§ 8. Kommande arrangemang:
Skolavslutning på förmiddagen torsd. 14/6 och på kvällen privat disco för avslutningselever. På kvällen behövs några från parken som stöd till arrangören.
Loppisen behöver sin vanliga personal. Britt-Marie ansvarar för köket.
Strömberg vill ha hjälp under firmafesten 30/6 med bord, servering och annat behjälpligt.
Rockfestivalen den 7e juli är under planering. Ljud och ljus måste beställas av parken. 4 vakter. 5 band kommer att spela och disco på utescenen. 100:- i entré.

Arrangemang och möten under 2012
16/6       Loppis
30/6       Uthyrt  firmafest Strömberg
5/7         Uthyrt  firma Styrud
6-7/7      Sport o rockfestival Gilbertsson/Korpås m.fl.
21/7       Loppis
27-28/7   Kullingstrofén
4/8         Rocka Billy (Alf)
18/8        Loppis
17-18/8   Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8        Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9           Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9          PRO jubileum
15/9         Loppis
29/9         Prel IronMan Ross Taylor
3/10         Barnteater Rasmus på luffen
12-13/10 Barnkläder
20-21/10  Loppis
27/10       Axet
7/11         Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11  Loppis

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Öppnar:
Stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Nya andelsägare: Inga
§12. Övrigt. Det saknas en del saker i parken: blått trädgårdsbord, slägga, ställning för ketchup och senap, hållare för plastfilm, sop och sopskyffel. Ett inne-bord är knäckt och behöver lagas. När och vem som knäckt det är oklart.
Magnus Lundell är kontaktad för ett kostnadsförslag till ”gradäng” (trappa) framför discot och en ramp på höger sida. Kan tidigast utföras efter semestern.  

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-07-17

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson
Suppl:  Tobias Willander
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Eddy Persson


§ 4. Genomgång av förra protokollet: godkändes i sin helhet§ 5. Ekonomi: Ordförande redogjorde för intäkterna på loppisen i juni och ett litet överskott för sommarfestivalen. Ekonomin är i balans och vi lyckas fortfarande spara 10 000 varje månad inför utbyggnaden. Beslut har kommit från kommunen om förlängning av lånet på 100 000:- i 5 år till.
Räntekostnaden kvittas mot föreningsbidraget.§ 6. Skrivelser: Rapport från livsmedelstillsynen har kommit skriftligen.§ 7. Rapporter: Vid sommarfestivalen var det få från styrelsen närvarande och tack vare dessa och några extra medarbetare lyckades man i alla fall ”ro båten i land” efter mycket slit. En lyckad tillställning med en trevlig publik som gav ett litet överskott. Affischer, ljud och ljus blev dock i dyraste laget. Alingsås Tidning hade ett bra reportage denna gången. Göran Andersson och Lars-Göran Jonasson skötte hamburgarna under kvällen och hade vissa synpunkter på organisationen och föreslog att inköpen skall gå via Skaraborgs Partihandel Livs.
Lars-Erik har renoverat baksidan av korvkiosken.
Fasta telefonen måste kopplas in igen. Kullings måste fast räddningstelefon vid sina tävlingar eftersom mobilnätet kan bli överbelastat. Kostnaden för detta skall dras av från de utlägg Kullings gjort vid iordningställandet av parkeringarna förra året. Ett skriftligt avtal mellan parken och Kullings skall upprättas för att tidsbestämma antal hyresfria år. Kjell kontakta Johan Strömberg för fakturaunderlag på kostnaden.
Kjell informerar om vad som står i skrivelsen från Boverket angående bidraget till utbyggnaden.
Bengt-Åke Hellstadius är tillfrågad om att vara byggledare. Kjell har kontaktat Ragnar Undin på Sparbanken för att varsko om behovet av bidrag från Sparbanksfonden. Inredning till köket kan eventuellt inhandlas på Toveks auktioner i Ätran. Kjell har konsulterat Trollabo Kvarn och fått värdefulla synpunkter på utformningen av köket. En ritning på Kjells förslag skall delges styrelsen för synpunkter som bör inkomma före nästa styrelsemöte.
ICA har sänkt rabatten till 5 %. Svensk Cater kräver kontant betalning vid inköp eftersom det inte fungerat med fakturorna. Fyra banderoller är inköpta och levererade med texten ”NU TILL HELGEN DANS/LOPPIS I PARKEN”. Två av de gamla är stulna.


§ 8. Kommande arrangemang:
Arrangemang under 2012
21/7       Loppis
27-28/7   Kullingstrofén
4/8         Rocka Billy (Alf)
18/8        Loppis
17-18/8   Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8        Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9           Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9          PRO jubileum
15/9         Loppis
29/9         Prel IronMan Ross Taylor    INSTÄLLT!!!!
3/10         Barnteater Rasmus på luffen
12-13/10 Barnkläder
20-21/10  Loppis
27/10       Axet
7/11         Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11  Loppis

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppisen – Pauli, Mevlida och Ulrika borta, Göran m.fl sköter parkringen. Eddy och Tobbe bord, A-G köket. Jan m. fl entré. Många behövs eftersom det väntas många knallar och besökare.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Varje dag kan vara en arbetsdag i parken för hela styrelsen. Fönster behöver putsas, ogräs rensas, bord lagas, löv o ris sopas/krattas, gräs trimmas  m.m. A-G kommer att måla entrén och toaletter i augusti men de behöver tvättas först.

§ 11. Nya andelsägare: Inga nya ansökningar.
§12. Övrigt.
Ironman inställt 29/9.
Om man inte kan närvara som ansvarig ska man avtala med någon annan om att ställföreträda.
4e augusti (Alf arr) gäller 18 år och 180:- entré.
Diskussion angående byte av vaktbolag som kan fakturera där även resor och skatten ingår. Ev. kan man gå via ett finansbolag som fakturerar.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL Herrljunga Folkpark 2012 - 08  - 14  

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson fr § 12 ej tjg.
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Britt-Marie Emilsson, Tobias Willander
Suppl:  Monica Jacobsen fr § 12 ej tjg
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet
§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Britt-Marie Emilsson
§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes utan anmärkning
§ 5. Ekonomi: Ordförande redogjorde för intäkterna på loppis i juli då vi hade många knallar och många besökare varför också försäljningen var bra. Även Eddy Meduza tillställningen den 4/8 var bra ur vår synvinkel. Ingen övrig rapport ang. behållningen.
§ 6. Skrivelser: Inga


§ 7. Rapporter:
Anna-Greta utför målning på utsidan på toaletterna och entrén. Behöver hjälp med undertaket men ingen i styrelsen ansåg sig kunna/hinna hjälpa till.
Stora lokalen blev uthyrd lörd. 11/8 med kort varsel vilket inte föll i god jord eftersom A-G höll på med oljning av golvet. Dessutom finns flera anmärkningar på städning och att de flyttat baren utan lov. Beslut fattades om att uthyrning skall bokas minst 14 dagar innan annars nekas detta. Efter Kullings var det ganska stor oreda eftersom man flyttat om saker i köket. Städningen var okey. Två hjul på en av vagnarna till borden i stora lokalen hade vikit sig och det kostar att laga. Telefonen är åter inkopplad som säkerhetstelefon åt Kullings.
Kullings skall uppvakta kommunen om utbyggnad av parkeringen och erbjuda sig att hjälpa till med anläggningen av denna. De fick nu neka startande ekipage av platsbrist. I övrigt var de nöjda.
1 st termoskanna saknas i köket.
§ 8. Kommande arrangemang:
18/8               Loppis
17-18/8          Stora Folkparksdansen Mariestad
25/8               Lions Hjulmarknad välgörenhetsgala
1/9                 Björn Rosenström  Disco (Alf)
8/9                 PRO jubileum
?                     Axet disco
?                    Insparks Disco 
15/9               Loppis
3/10               Barnteater Rasmus på luffen
12-13/10        Barnkläder
20-21/10       Loppis
?                   Jockes färg     inget i höst
27/10             Axet
?                   Uthyrt försäljning barnkläder
7/11               Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11       Loppis
?                   Julbord medarbetare
?                    Lussedisco
1-2/ 12          Försäljning Flydén
§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Parkering och kök som vanligt. Bättre organisation på personalen i köket. För få eller för många på en gång kan vara hämmande. Förslag på att hålla chokladhjulet öppet.
Anna-Greta, Lillemor och Lars-Erik kommer inte eller kommer senare den 25/8
§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Finns massor som behöver göras så varje dag kan vara en arbetsdag. De flesta har nycklar i styrelsen annars kan man kontakta någon som har.
§ 11. Nya andelsägare: Inga
§12. Övrigt.  Kranen på toaletten i köket läcker och packningarna behöver bytas. Övriga kranar behöver också ses över. Några på dam och herr toaletterna läcker också lite.
Banderollerna som satts upp är mycket tydliga.
Affischer för Rosenström efterfrågas så att vi kan hjälpa till och affischera.
Styrelsen har fått en månad på sig att begrunda de ritningar som Kjell gjort på utbyggnaden. Maud har också skickat över 4 förslag och dessa diskuterades för och nackdelar på. Kjell fick i uppdrag att tillsammans med Maud och med de synpunkter som kommer från övriga styrelsen, samt att undersöka bestämmelser och jämföra kostnader, sammanställa underlag av de olika alternativen innan beslut fattas och upphandling startas.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-09-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson,
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff, Tobias Willander
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Tobias Willander

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Kjell har synpunkter angående lydelsen i meningen: ” Kjell fick i uppdrag att tillsammans med Maud och med de synpunkter som kommer från övriga styrelsen, samt att undersöka bestämmelser och jämföra kostnader, sammanställa underlag av de olika alternativen innan beslut fattas och upphandling startas.” § 12 och återkommer till nästa möte om hur han anser lydelsen skall vara.

§ 5. Ekonomi: Ekonomin är i balans och 10 000 avsätts till kontot för utbyggnaden varje månad. Loppisen gav lite mindre i intäkter än tidigare augusti-loppis eftersom en del knallar avskräcktes av regnet. En god försäljning på Rosenström både när det gäller hamburgare och serveringen

§ 6. Skrivelser: Programbolaget erbjuder ”Tribute to Elton John” för 11 500:-

§ 7. Rapporter: Försäljningen den 1/12 kommer att gälla julsaker. Kjell rapporterar från mötet med Folkparkerna i Väst och resultatet från Stora Folkparksdansen  i Mariestad vilket gav en vinst. Deltagande parker kommer att få en ”återbäring*” på 5 000:- vardera och resten fonderas. Beslut om att arrangera även den 16-17/8 2013.
PRO hade en trevlig jubileumsfest och parkens försäljning uppgick till 2 700:-. Axet har haft sitt uppstartsdisco. Hans har satt nya hjul på ytterligare en vagn till borden och kommer att byta även på den sista vagnen. Han har även gjort en ny kärra till att köra stolar som lätt ändras till en kärra för att ex. förflytta kylskåpet med.
6/10 arrangera Anna Jansson tillsammans med ”Nordman” disco samt uppträdande för ålder över 18 år. Parken har försäljning samt provision på entrén. Reservation för att man inte får sålt förköp till ett minimun och tvingas ställa in.
Midsommar 2013 är preliminärbokat för bröllop.

§ 8. Kommande arrangemang:
15/9               Loppis
3/10               Barnteater Rasmus på luffen
12-13/10        Barnkläder
20-21/10       Loppis
?                   Jockes färg     inget i höst
27/10             Axet
?                   Uthyrt försäljning barnkläder
7/11               Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11       Loppis
?                   Julbord medarbetare
?                    Lussedisco
1-2/ 12          Försäljning Flydén

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
L-E kan inte komma. Göran och Ove tillfrågas på torsdag.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
§ 11. Nya andelsägare: Inga
§12. Övrigt. Vakternas uppgifter, tillgång till fika och hamburgare samt raster diskuterades. En genomgång med det nuvarande vaktbolaget angående detta behövs och eventuellt får vi byta vaktbolag om styrelsen inte anser att de sköter sig enligt styrelsens direktiv. Efter Rosenström hittades ett hål uppklippt i staketet vid gamla entrén och Richard Jacobsson har lovat sätta en strålkastare med rörelsedetektor där för att slippa inkräktare i sin trädgård.
En förfrågan har kommit till Anna-Greta från eleverna på Altorpsskolan om ett Lussedisco. Mötet beslutade att parken kan arrangera ett sådant om elevrådet ordnar med förköp och minst 100 deltagare från högstadiet. Arrangeras discot som sluten tillställning behövs inga vakter. Lillemor erbjuder sig att göra lista på anmälda deltagare och ta emot betalning. 
Maud kommer till helgen och ett extra styrelsemöte kommer att hållas söndag 16/9 kl. 16.00 där utbyggnaden kommer att diskuteras. Kjell presenterade en modifiering av sitt tidigare förslag.§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-10-16

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Maud Olsson,  Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Anders Stålberg
Tjg suppl. : 
Suppl:  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson, Monica Jacobsen,  Gunilla Flogberg, Gösta Johansson, Anna-Lena Modig, Tobias Willander
Övriga:  Sören Holm, Pia Ohlin

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Jan Olsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkänns.
I protokollet från 2012-08-14 i § 12 ändras lydelsen: ”Kjell fick i uppdrag att tillsammans med Maud och med de synpunkter som kommer från övriga styrelsen, samt att undersöka bestämmelser och jämföra kostnader, sammanställa underlag av de olika alternativen innan beslut fattas och upphandling startas.” till: ”Kjell fick i uppdrag att be Tommy Byggare att jämföra kostnader för de alternativa placeringarna av köket”.

§ 5. Ekonomi: Resultatet för loppis 15/9, barnteatern och Nordman presenterades och konstaterades att det var ett bra tillskott i kassan. Ekonomin är fortfarande i balans.

§ 6. Skrivelser: Efter påminnelser från ABF sammanställer Kjell vårt bidragäskande angående möten, evenemang och andra sammankomster.
Folkteatern i Göteborg höjer medlemsavgiften från 50:- till 100:- per andel. HFP har 4 andelar. Med medlemskapet har parken gratis visning av repertoaren vid annonserat tillfälle. Kjell rapporterar från möte med Folkparkerna i Väst. Fåglavik har ej löst medlemskap och när Kjell kontaktar dem meddelar de att de inte önskar vara medlemmar fortsättningsvis.
Nästa medlemsmöte för Folkparkerna i Väst blir i mars. Plats meddelas senare.
Efter förra Boka-tillställningen fick arrangörerna kritik för de dåliga faciliteterna vilket  gör att nästa Boka blir i Helsingborg.
Inbjudan angående remissversion om ”regler för stöd till föreningslivet” 23/10 och 20/11. Anmälan till Åsa Kåryd. Remisstiden pågår till 30/4 2013.
En bekräftelse från polisen har inkommit angående polisanmälan för stöld av tre banderoller det senaste året.  

§ 7. Rapporter: Kjell har meddelat A Lundell byggfirma att han inte behöver räkna på en gradäng till discot. Kjell har gjort en ritning på en gradäng och upphandling av denna kommer att ev. sammanslås med utbygget av stora lokalen.
Evenemanget ”barnklädesförsäljning” ökar i popularitet.
Ett brev har kommit från Kullings som klarlägger deras kostnader för iordningställande av parkeringen. Kostnaden på 30 500:- kvittas mot ev. hyra av parken. Det senaste året de betalade hyra var 2009. Kjell fick i uppdrag att erbjuda dem hyresfritt t.o.m. 2015 men att Kullings står för telefonkostnaden.
En förfrågan har inkommit från Christelle om att arrangera ett disco under hösten. Hon hänvisas till att samarbeta med Åsa Kåryd och fritidsgården för att få en stabil stöttning för arrangemanget.

§ 8. Kommande arrangemang:
20-21/10       Loppis
27/10             Axet
7/11               Barnteater Nasse hittar en stol
17-18/11       Loppis
?                   Julbord medarbetare
?                    Lussedisco
1-2/ 12          Försäljning Flydén
Loppisar 2013
    Lördag    Söndag
februari    23    24
mars    23    24
april    20    -
maj    18    -
juni    15    -
juli    20    -
augusti    17    -
september    14    -
oktober    19    20
november    23    24


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Köket ordnar A-G
Lillemor kontaktar Göran och Ingvar. Pauli är inte hemma

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Nya andelsägare: Inga
§12. Övrigt. Kjell redogör för de kontakter angående uppvärmning, ventilation m.m. som han tagit angående utbyggnationen. De olika ritningsförslagen diskuterades men styrelsen ansåg sig inte kunna fatta beslut vilket förslag man skall bygga efter varför det föreslogs att en utomstående arkitekt med vana att rita offentliga lokaler anlitas. Mevlida föreslog att Sabina Talavanic som är arkitekt i Vårgårda inbjuds till nästa styrelsemöte. Alf Cederberg och övriga intresserade är också välkomna med förslag.
Möjligt datum för att så många som möjligt skall kunna vara med föreslogs 11/11.

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-11-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Jan Olsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa
Suppl:  Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson, Monica Jacobsen,  Gunilla Flogberg, Tobias Willander
Övriga:  Harry Nilsson, Birgitta Larsson, Sabina Talavanic´,Andreas Friberg deltog i informationsmöte innan styrelsemötet

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet. Axets danstävling blev inställt p.g.a. för få anmälda

§ 5. Ekonomi: Ekonomin är i balans med en kassa som täcker de månader framöver då det inte finns några inkomster, bara utgifter. Regn och miss i annonsering gjorde att loppisen inte gav de intäkter som väntat. Barnteatern hade denna gång 79 besökare eftersom den vände sig till yngre barn än 5 år som den förra.

§ 6. Skrivelser: Förfrågan om annonsering i Knallebladets Turistmagasin. Detta godkändes. Inbjudan från Folkteatern om utbudsträff 21 nov med sista anmälan 16 nov. Boka-mässan blir i Helsingborg 2/2 2013 med anmälan senast 14/12. Intresserade att åka är Gun-Britt, Mevlida, Lillemor, Britt-Marie och Gunilla.

§ 7. Rapporter: Det milda vädret har gjort att det inte varit nödvändigt att stänga av vattnet. Pauli kontaktar Svantesson så att vattnet stängs av nästa vecka 47. Tältdukarna tvättas och tas ner efter loppisen sönd. 18/11. Flaggstången måste fällas och linan bytas eller knytas ihop.

§ 8. Kommande arrangemang:
17-18/11  Loppis
1/12          Julbord medarbetare
?               Lussedisco
1-2/ 12      Försäljning Flydén
2013
? /1         Uthyrt Stefan Strind  (40 år 8/1)          
15-16/3  Barnkläder
Loppisar se fg protokoll

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Servering på scenen. B-M ansvarar för lördagen, A-G söndagen. Ingvar, Göran o Ove kan inte ta hand om parkeringen. Pauli är hemma.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Söndag 18 enl. § 7 men löv måste krattas innan loppisen.

§ 11. Nya andelsägare: Inga
§12. Övrigt.

Årsmötet bestämdes till kl. 18.00 tisdagen 5/3 2013 i folkparken.
Efter diskussion om olika datum för julbord bestämdes att Kjell undersöker möjlighet och kostnad för
att förlägga detta till Trollabo Golfrestaurang då det lämpliga datumet 1 dec. är parken uthyrd. Lillemor skriver inbjudan och en lista på tänkta inbjudna medarbetare som kontinuerligt hjälper till eller gjort en stor insats..
Efter många förslag och diskussioner var styrelsen enig om att arbeta efter Sabina Talavnic´s förslag till utbyggnad med smärre förändringar. Maud och Anders ges också tillfälle att yttra sig eftersom de inte var närvarande.
Kjell går vidare med kontakter för att få det bästa och mest kostnadseffektiva värme och ventilationssystemet. Tobias stöttar Kjell i detta.
Gun-Britt meddelar att vatten och avlopp drogs fram till östra gaveln vid bygget av nuvarande hall.
Ett styrelsemöte/andelsägarmöte kommer att äga rum i december om Boverket lämnar ett positivt besked om bidrag.
Pauli meddelar att HSK säljer en del maskiner och några bord eftersom Skogslund ska rivas. Han undersöker behov och kostnad.
Kjell fick i uppdrag att undersöka förändrat serveringsområde då det är arrangemang över 18 år.


§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL         Extra medlemsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2013-01 -23
Med anledning av tillbyggnad

Medverkande Andelsägare: Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic,  Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson , Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Gunilla Flogberg, Eddy Persson, Tobias Willander, Ulrika Johansson, Harry Nilsson, Lars-Göran Jonasson, Kenth Hassmer,
Befullmäktigat ombud: Margareta Brynolfsson (Korpen), Tomas Svennberg (LO), Harry Nilsson (Arbetarkommunen)
Övriga:  Lars Gustafsson, Elisabet Larsson

           

§ 1. Mötet öppnas: styrelsens ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Kjell Olofsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare tillika rösträknare: Jan Olsson, Pauli Asunmaa

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  Mötet beslutade att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Mötet har annonserats i lokala annonsbladet ”Knallebladet”. De andelsägare som vi har mailadress eller mobilnummer till har även fått kallelse via mail/SMS. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.


§ 6. Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om parkens verksamhet och utveckling sedan branden av dansrotundan i mars 2005. Efter branden valde man att bygga upp byggnaden (klar sept. 2006) i form av ”lada” eftersom detta gav möjlighet till en framtida tillbyggnad och varierande verksamhet. Försäkringsbeloppet räckte endast till danslokal, scen och två loger med toaletter. Bristen på kök och toaletter i byggnaden har gjort att lokalen inte kunnat användas optimalt under parkens egna arrangemang eller vid uthyrning.
Utbyggnaden planeras att innehålla kök, toaletter samt en B-sal på ca 100 kvadratmeter. På övervåningen inryms förrådsutrymme, kontor samt maskinrum för ventilation och värmeanläggning.
Huvudingången kommer att förläggas på hörnet mot entrén. Köksingång samt altan på gaveln.
Uppvärmning genom bergvärme eller annat alternativ. Golvvärme i tillbyggnaden och till stora lokalen. Stora hallen värms upp genom ventilationssystemet.
Grävarbeten för el, vatten och avlopp samt schaktning, ny dränering framför bef. lokal.  
Ansökan om bidrag hos Boverket har gjorts sedan 2010 men utan bifall. Sent 2012 kom besked om ett bidrag på 1 950 000 under förutsättning att kommunen lämnar bidrag på 30% av byggkostnaden. Återstående kostnad skall parken själva stå för. Parken räknar med att söka sponsring och man har de senaste åren avsatt pengar till byggfond. Byggkostnaden 2010 beräknades till strax över 4 milj. Indexuppräkningen kan kvittas mot att ytan på tillbyggnaden minskat något varför byggkostnaden 2013 beräknas bli densamma. Kjell redogjorde för en del av det digra ansökningsmaterialet samt att allt skall redovisas till Boverket efter färdigställande.

Kravet från Boverket om färdigställandedatum, för tillbyggnaden, har tidigare angetts till november 2013 men p.g.a. att beskedet om bidrag fördröjts, med ett halvår, förväntas detta datum komma att flyttas fram.

Bengt-Åke Hellstadius har tillfrågats om uppdraget som kontrollansvarig. Han kommer att medverka på byggmöten och tar fram förfrågningsunderlag för upphandling.
Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att fullfölja tillbyggnaden under förutsättning att inte ekonomin äventyras.
§ 7 Övriga frågor: Hur påverkar utbyggnaden parkens årliga driftkostnad?
Högre kostnader för försäkring, vatten och avlopp, snöröjning. Elkostnaden (2012 ca 60 000) beräknas inte stiga nämnvärt eftersom bergvärme eller annan uppvärmningsteknik kommer att ersätta de nuvarande luftvärmepumparna.
Vilka sponsorer räknar parken med?
Förhoppning om att Sparbanken tillskjuter ett större belopp samt en förfrågan till diverse företag som kan sponsra. Försäljning av andelar.§ 8 Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutas