Herrljunga Folkpark den 26 april 2007

Medverkande: Kjell O, Bengt N, Björn O, Pauli A, Melvida H, Maud Olsson, Monica S - ankom i slutet av mötet
Adjungerad: Stefan från vaktbolaget
   

§ 1. Mötet öppnande
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade därmed mötet.

§ 2. Dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Justerare
Till Justerare för dagens protokoll valdes Björn Olofsson

§ 4. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomi
Fick rapport om att föreningen ligger på plus i dagsläget.

§ 6. Rapporter och skivelser
Ordförande rapporterade att ritningar och ansökningar för ett utbygge av danshallen är inskickat till kommunen och Boverket. Det blir troligtvis inget beslut om detta i år, beslut kan ske tidigast nästa år. Handlingarna skall återkallas och nytt försök skall göras till hösten.
Kjell O rapporterade att han varit på Västergötlands distriktsmöte.

§ 7. Kommande arrangemang
Valborg – till Valborg beställes 6 vakter. De som är 18 år och uppåt får band för de som är under får endast stämpel. Bandet = tillträde till ölserveringen.
80 kr för under 18 år och 120 kr för 18 år och uppåt.
Alkoholmätare diskuterades men styrelsen sa nej till användande av sådan.
Öl och Cider beställs hem av Kjell.

Sommarfestivalen – Britt-Marie Emilsson meddelar genom Bengt att hon vill ha festivalen i 2 dagar. Diskussion togs i styrelsen om den skulle vara i 1 eller 2 dagar. Öppen röstning gjordes för om sommarfestivalen skulle vara i 1 eller 2 dagar. Utfallet av röstningen blev:
1 dag – Monica, Kjell, Pauli och Maud
2 dagar – Melvida, Bengt
Styrelsen tyckte inte tanken var fel med 2 dagar och att vi skulle fundera över det vid kommande arrangemang.

Loppis – Maud redovisade för förbättringar inför kommande loppmarknader för att det skall bli mer enklare. Bord skall ställas upp i grupper utomhus för att lätt ställas upp av personalen på morgonen.  Lista över dem som hyrt utomhus görs i ordning till varje gång i alfabetesordning. 1 person står vid grinden på morgonen och tar emot bilarna och hänvisar dem till de olika områdena. Bord hämtas i Borås av Kjell. Pauli har beställt 80 borden för alla kommande loppmarknader fram till och med september.

Barnföreställning –  Gun-Britt håller i barntillställningarna

Sekreterare/    Ordförande/    Justerare/

Externa hyrare    3 maj försäljare av kläder
12 maj romer
16 maj dragspelsklubben
21 maj Melvida
11 + 21 juni dagbarn
11 augusti Sören Holm
7 oktober uthyrt till privatperson
25 oktober barnteater
Vinterdanserna i samarbete med kringliggande arrangörer diskuterades. Styrelsen kom fram till att det kan bli ett problem för besökarna att ta sig till toaletterna i snö och kyla.. Vi hänskjuter diskussionen till våren.
                        
Inför Horsbys fest på lördag så blir det Monica och Maud som kommer att ansvara för alkholutskänkningen. Monica har ansvaret mellan 19 – 21 och därefter tar Maud över till kl. 01.00.

Den 1 maj blir det kaffeservering till 1:majtåget kl. 15.00. Britt-Marie ansvarar för serveringen.
                                        

§ 8. Kommande möte
31 maj kl.18.30.

§ 9. Övrigt
Bengt, Kjell och Björn skall försöka ta alkoholtillstånd via distanskurs. Prisuppgifter och kurser för detta skall kollas upp.

§ 10. Mötet avslutas
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.
Sekreterare Maud Olsson        Ordförande Kjell Olofsson


       
Justerare Björn Olofsson