Nästa loppis 2018
24 november


Mogendanser 2018

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22


25 november  Micke Ahlgrens

9 december  Fernandoz

16 december  Engdahls