Nästa loppis 2018
21 april


Mogendanser 2018

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22

7 januari  Holidays

21 januari  Lövgrens

4 februari  Sounders

18 februari  Engdahls

4 mars  Thor Görans

18 mars  Jontez

1 april  Chiquita

15 april  Ferandoz

29 april  Skåningarna

13 maj  Micke Ahlgrens

7 juli  Matz Bladhs
OBS Lördag kl 19-23

30 september  Matz Rogers

14 oktober  Lövgrens

28 oktober  Holidays

11 november  Sounders

25 november  Micke Ahlgrens

9 december  Fernandoz

16 december  Jontez