Nästa loppis 2019
19 mars


Mogendanser 2018

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22


9 december  Fernandoz

16 december  Engdahls

Mogendanser 2019

6 januari Sounders

20 januari Lövgrens

3 februari Bob Stevens

17 februari Engdahls

3 mars Holidays

17 mars Chiquita

31 mars Micke Ahlgrens

14 april Fernandoz

28 april Skåningarna

12 maj Matz Bladhs

26 maj Thor Görans

15 september Micke Ahlgrens

29 september Thor Görans

13 oktober Lövgrens

27 oktober Skåningarna

10 november Fernandoz

24 november Mats Bladhs

8 december Sounders

22 december Chiquita