Nästa loppis 2017
18 november


Mogendanser  2017

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22


1 oktober 
Sounders

15 oktober 
Matz Rogers

29 oktober 
Chiquita

12 november 
Claes Lövgrens

26 november 
Micke Ahlgrens

10 december 
Fernandoz

17 december
Jontez