Nästa loppis 2019
29 juni


Mogendanser 2019

Söndagar
kl 18.00-21:30
Entre 120 kr
Servering
Välkomna!
Info: 070-572 18 22


15 september Micke Ahlgrens

29 september Thor Görans

13 oktober Lövgrens

27 oktober Skåningarna

10 november Fernandoz

24 november Mats Bladhs

8 december Sounders

22 december Chiquita